TechEksperten er støttet af vores læsere. Når du køber gennem links på hjemmesiden, kan vi tjene en affiliate kommission. Læs mere.

Regler for el løbehjul, elektriske skateboards og segboards

Skrevet af

I over 100 år har myndighederne kun skullet koncentrere sig om færdselslovgivningen for bilister, motorcyklister, knallertkørere og cyklister, og disse regler har ikke ændret sig synderligt i de sidste mange årtier.

Regler for elektriske køretøjer

Den teknologiske udvikling henover de sidste 20 år har dog efterhånden vendt op og ned på dette billede. Opblomstringen af diverse nye transportmidler har krævet nye tiltag i trafikken og en indlemmelse af nye færdselsregler i den danske trafik. Det er især fremkomsten af de elektriske køretøjer, som har pillet lidt ved den normale opfattelse af hvad almindelig trafik er idag.

I Danmark har man valgt, at samle alle elektriske køretøjer under betegnelsen ‘selvbalancerende køretøjer’. Der er for disse køretøjer en hel del fælles reglementer, men også et par forskellige regler, der hver især er skræddersyet til det specifikke elektriske køretøj. Køretøjerne inkluderer el skateboards, el løbehjul, hooverboards, segways og segboards.

I denne artikel har vi samlet alle de nye fælles og individuelle regler for de nye el køretøjer på det danske vejnet. På den måde vil du vide præcist, hvilke el løbehjul regler, hvilke elektriske skateboard regler og hvilke segboard regler, der gælder, når du engang bevæger dig ud på dit nye elektriske køretøj et sted i Danmark.

Overordnede fælles-regler

Myndighederne har valgt at alle selvbalancerende elektriske køretøjer som udgangspunkt skal falde ind under kategorien for cykler. Det vil sige, at el løbehjul reglerne og de elektriske skateboard regler samt segboard reglerne er de samme, når det kommer til brugen af køretøjet på det danske vejnet. De skal alle agere, som om de var cyklister, og de skal derfor holde sig udelukkende til kørsel på cykelstierne. Fartgrænserne i Danmark varierer alt efter vejens type, men selvbalancerende køretøjer må kun færdes på veje, gader og strækninger, der har en hastighedsgrænse på 50 km/t.

Regler for elektriske løbehjul

El løbehjul er en forholdsvis ny ting på de danske veje. Derfor var eksempelvis el løbehjul reglerne i 2018 meget udflydende og ikke synderligt konkrete endnu. El løbehjul reglerne for 2019 er derimod en helt anden sag. Fra den 17. januar 2019 trådte en forsøgsordning i kraft med spritnye el løbehjul regler for de danske elektriske løbehjuls-brugere. De nye el løbehjul regler fra 2019 er som følger:

 • Du skal være fyldt 15 år for at kunne køre i trafikken på et el løbehjul.
 • Du skal følge de gældende cykelregler, når du færdes på el løbehjulet i trafikken.
 • Du skal køre på cykelstien, hvis denne er tilstede. Men ellers holde dig i kanten af vejen, som andre cyklister.
 • Det er forbudt at køre på fortovet, på stier, på kørebanen og i fodgængerfelter.
 • Du skal, præcist som cykler, give tegn med hånden, når du svinger og når du stopper op.
 • Kun en person må opholde sig på el løbehjulet.
 • Du skal køre med lys i døgnets 24 timer. Så der skal lys på selv om dagen.
 • Din promille må ikke overskride 0,50, mens du ikke må testes positiv for andre ulovlige stoffer, mens du bruger el løbehjulet i trafikken.
 • Hvis du er under 15 år siger el løbehjul reglerne at du kun må færdes i trafikken, såfremt du er i selskab med en voksen person over 18 år, som holder dig under opsyn.
 • Opholder du dig udenfor offentlig vej må man godt køre alene som mindreårig.
 • El løbehjul må maksimalt kunne køre 20 km/t i trafikken.
 • Kan løbehjulet køre hurtigere end 20 km/t er det forbudt på de danske veje.
 • El løbehjulet skal have påmonteret en gul eller hvid forlygte samt en rød baglygte. Lygterne skal kunne lyse så kraftigt op, at de kan ses på minimum 300 meters afstand.
 • Der skal være synlige reflekser på el løbehjulet.
 • Løbehjulet må ikke have et påmonteret sæde. Er der sæde på, vil det ikke være tilladt på de danske veje.
 • Regler for el løbehjul foreskriver, at el løbehjulet skal være CE-godkendt. Det vil dog fremgå tydeligt på el løbehjulets specifikationer allerede ved købet.
 • Løbehjulet må højst veje 25 kg
 • Løbehjulet må maksimalt være 2 meter langt og 0,70 meter bredt.

Regler for elektriske skateboards

Elektriske skateboard regler minder en hel del om regler for el løbehjul i Danmark. Ligesom de nye el løbehjul regler for 2019 er de elektriske skateboard regler ligeledes trådt i kraft som en forsøgsordning gældende fra januar 2019. De elektriske skateboard regler i Danmark ser således ud:

 • Du skal være fyldt 15 år, hvis du har i sinde at køre på en offentlig trafikeret vej.
 • Du skal, som ved el løbehjul reglerne holde dig til cykelstien
 • Det er således forbudt at bruge el skateboardet på fortovet, vejbanen eller i fodgængerfeltet.
 • Du skal lave akkurat samme færdsels-tegn med armene som på cykel. Der skal gives tegn ved sving og ved stop.
 • Skateboardet skal have monteret en klar forlygte og baglygte og disse skal kunne ses på 300 meters afstand.
 • Du skal have lyset tændt i alle af døgnets timer.
 • Der skal være påført synlige reflekser på skateboardet.
 • Du må ikke have en spiritus-promille på over 0,50 og du må ikke kunne testes positiv for andre rusmilder under kørslen på vejene.
 • Er du under 15 år og stadig ønsker at køre på de offentlige veje, så skal dette ske i selskab med en person over 18 år, som har ansvaret for dig og holder dig under opsyn.
 • El skateboardet må maksimalt kunne køre 20 km/t.
 • El skateboardet må højst veje 25 kg
 • El skateboardet må højst have en længde på 1,2 meter og en maks bredde på 70 cm.

Segboard regler

Segboard reglerne er identiske med de elektriske skateboard regler. Alle ovenstående reglementer gør sig også gældende i segboard reglerne. Det være sig både hvad angår stederne, hvor segboardet må køre, hvordan det skal forholde sig i trafikken, hvilke ekstraudstyr der skal være monteret (lys og reflekser) samt kravene til segboardets vægt, længde og bredde. Reglerne for minimums-alder er også den samme som hos segboard-brugerne og man skal være i selskab med en voksen, hvis man alligevel vælger at køre i trafikken som mindreårig. Udover det er det fortsat forbudt at køre med en spiritus-promille på over 0,50 i trafikken på et segboard.

Om TechEksperten

Techeksperten er en selvstændig hjemmeside, der anmelder produkter inden for genren teknologi. Vores anmeldelser bliver lavet ud fra vores egen research og bliver ikke påvirket af de produkter, som vi promoverer.